1-210F5111940Q3.jpg


22-32 小企鹅 

学习目标

1·充分掌握想象力和颜色,有逻辑的思考情景模式,并且享受其中的乐趣,运动计划性增强           

2·通过训练性课程中展现个人技巧,增强闭气能力 模仿和学习后,让孩子更有自信心                                                     

3·通过游戏,充分感受自控力和秩序性的逻辑关系4·增强核心和感统的重要性   

搜索

XML 地图 | Sitemap 地图